11/7/18

El Pla de l’entorn del Castell dignifica la zona i incrementa els espais verds


Nota de Premsa
emesa per l’Àrea de Comunicaciò i Imatge
del l’Ajuntament de Castelldefels

- El Pla dignifica el carrer Pietat amb voreres més amples i nou mobiliari
urbà
- La paralització del Pla suposaria l'Ajuntament pagar 40 milions
d'euros d'indemnització a l'empresa constructora

El Pla d'urbanització de l'entorn del Castell haurà de seguir les pautes que l'Ajuntament va marcar el 2008 després de la modificació del Pla General Metropolità (PGM) mitjançant la qual el consistori aconseguia reduir l'edificabilitat del projecte original i ampliar la superfície de zona verda. El PGM, aprovat per la Corporació Metropolitana de Barcelona el 1976, establia per a la zona la possibilitat d'edificar en un total de 5.373 m2 de terreny. L'Ajuntament va reduir llavors el terreny edificable a 4.050 m2, és a dir, només un 13,7% del total dels terrenys de què consta la zona. En canvi, augmentava la zona verda fins als 18.502,45 m2.

Nou habitatge públic de lloguer
L'Ajuntament construirà més d'un centenar de pisos de lloguer social (la xifra exacta dependrà de la tipologia final dels habitatges) en el marc del projecte urbanístic del sector comprès entre l'avinguda Primer de Maig, l'avinguda Manuel Girona i el carrer Pietat, que ara ha activat el principal propietari dels terrenys, que està emparat per la llei. Això sí, el promotor haurà de seguir rigorosament els condicionants que l'Ajuntament va establir el 2008, quan va aprovar la modificació del Pla General Metropolità per reduir l'edificabilitat en un 25% i augmentar la superfície de zona verda.
El projecte urbanístic suposarà la construcció de 205 habitatges, distribuïts en sis edificis. Quatre dels blocs estaran situats al carrer Pietat, que a més es reurbanitzarà per ampliar les voreres. És en aquests edificis on s'ubicaran els habitatges de lloguer social amb els que l'Ajuntament pretén reduir la problemàtica existent a Castelldefels en matèria d'habitatge, especialment per als joves que es veuen obligats a marxar fora de la ciutat davant l'escalada de preus. Els altres dos edificis estaran situats a l'avinguda de Primer de Maig i serà de lloguer lliure.

Més zona verda
El pla suposarà també la millora de la zona verda existent ja que es mantindran les espècies de major valor ecològic i a canvi es plantaran més arbres dels que es retirin. La pineda de l'entorn del Castell, que va ser plantada en 1956, es mantindrà. Un parc connectarà el barri de Can Vinader amb el Castell i es crearan noves places d'aparcament en l'entorn. Aquest parc tindrà 17.652 m2, estarà integrat en l'entorn urbà i comptarà amb dues places verdes.


www.laprensamagazine.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario