22/10/20

La FEDERACIÓ INTERCOMARCAL d’HOSTALERIA, RESTAURACIÓ i TURISME CONVOCA DUES CONCENTRACIONS, DIVENDRES 23 d’0CTUBRE, A BARCELONAALERIA, RESTAURACIÓ i TURISME CONVOCA DUES CONCENTRACIONS, DIVENDRES 23 d’0CTUBRE, A BARCELONA

Des de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, FIHRT, de la qual en formen part els quaranta-tres (43) gremis comarcals i/o locals de diferents Vegueries de Catalunya, demà divendres 23 d’octubre de 2020,  hem organitzat dues concentraciones a les 12h a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, i a la Plaça Barcelona (davant Mercat) de Tortosa.

L'objectiu és reclamar al Govern, mesures equitatives per a la contenció de la COVID-19, que no estigmatitzi i culpabilitzi a un únic sector, en aquest cas el turístic i el de l’hostaleria. Entenem i respectem les restriccions i mesures per a la prevenció de la pandèmia, però si des de l'Administració es vol fer un tancament total de les empreses, han d'anar acompanyades de mesures reals de rescat del sector, tant pel que fa a les empreses, com pels seus treballadors.

Som un sector transversal, que dinamitza l'economia d'empreses del sector primari, de distribució, de comerç, però també som un servei públic per a la societat, i ajudem a l’organització de la mobilitat pel territori. A més a més, formem part d’altres entitats i associacions turístiques que ajuden a la promoció i preservació d’aquest.

És per això, que després de les mesures preses per la Generalitat, i dels Ajuts acordats, ens veïem en la necessitat de continuar amb la mobilització del sector.

Els Ajuts ens semblen ridículs davant les pèrdues que experimentarà el sector, tal i com des de PIMEC s’ha posat de Manifest. Calen mesures i no criminalitzar el Sector. Som responsables des del primer dia en que ens van autoritzar a obrir les terrasses…i fins ara.

Catalunya és una de les principals destinacions turístiques mundials, rica en recursos naturals i culturals, amb un sector madur, diversificat i internacionalment reconegut que contribueix amb més del 11% a la riquesa total donant feina a més de 400.000 persones, és a dir un 14% del total dels llocs de treball.

Cal destacar la major rellevància del sector en determinades àrees geogràfiques de Catalunya, com la Costa Daurada, la Costa Brava i la ciutat de Barcelona, així com en les economies pròpies de determinades comarques, com Terres de l’Ebre, l’Aran, el Pallars Sobirà, el Baix Empordà, la Cerdanya, el Garraf i l’Alt Empordà.

El Turisme és un dels sectors estratègics a Catalunya amb una incidència transversal molt important sobre l’economia, perquè de forma indirecta la resta de sectors econòmics depenen del funcionament d’aquest sector tal i com ho indica els comptes satèl·lits de turisme.

El sector turístic precisa d’un lideratge clar i potent de les respectives Administracions públiques, i molt especialment de la Unió Europea en quan a la dotació dels recursos econòmics necessaris per a la reactivació del turisme.

Després de la mesura adoptada per la Generalitat, tancant la Restauració, que entenem que no obeeix a una situació real de transmissió del COVID19, sinó a la irresponsabilitat de la gent en les seves trobades socials, urgeix adoptar mesures clares i adequades per a pal·liar els efectes de la crisi econòmica derivada de la Covid-19. Si no s’actua d’immediat els danys esdevindran d’una enorme magnitud i causaran un  gran  impacte en els autònoms i les petites i mitjanes empreses europees, fet que ja s’està produint en l’actualitat.

DEMANEM

1.         Ajuts directes a petites, mitjanes empreses i autònoms del sector turístic català amb l’objectiu de reactivar la indústria turística i adaptar-la a les exigències del COVID-19 amb coherència amb les ajudes d’altres països com França. La quantitat de 40M€ ens sembla ridícula i no cobreix ni el 5% del que el sector deixarà d’ingressar aquests 15 dies. No ens val que es digui que aquest import és estalvi, perquè no repercutirà de nou en nosaltres.

2.        Ajuts directes a persones i famílies amb l’objectiu de reactivar el consum i la demanda turística amb productes com els “bonus”. La CCAA Valenciana ja ho està fent.

3.        La línia d’avals fixada pel Govern ens resulta insuficient.

4.        En el cas de l’ICF i l’ICO, demanar que s’articuli per l’exercici 2020 i 2021 una línia sectorial específic pel sosteniment del sector per un import de 2.000 milions d’euros i inversions per a l’adaptació, i que s’allarguin el plaços de carència fins el 2022.

5.        Tornem a demanar, igual com ho ha fet PIMEC fa uns mesos, l’Addició d’una disposició addicional al Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic i a la Llei 13/2002, de 1 de juny, de turisme de Catalunya, per tal que els titulars o els gestors d’Habitatges d’Ús Turístic puguin destinar-los a habitatge de residència habitual i subscriure amb tercers els corresponents contractes d’arrendament urbà durant els anys 2020 i 2020, així com reprendre l’activitat turística a la finalització dels mateixos sense nous requisits.

6.       Demanem l’exempció del l’impost sobre estades en establiments turístics per a tots els obligats tributaris durant els exercicis 2020 i 2021. Així com la suspensió de la recaptació de l’impost d’estades en establiments turístics durant els exercicis 2020-2021.

7.        El tancament del sector avoca a les mateixes conseqüències als nostres proveïdors, petits productor i serveis que abasteixen als nostres negocis. SI nosaltres tanquem, el sector HORECA i els productors hauran de tancar. A més, existeix un passiu amb aquests distribuïdors i proveïdors que amb les persianes baixades difícilment se’ls podrà fer front.

8.       Per a la  reactivació del consum, és essencial parlar amb Madrid per una reducció de l'IVA del sector turístic al 4%.

9.       Cal establir mesures o incentius fiscals en la desgravació per a la millora d'implementació de mesures correctores en el sector turístic.

10.     En l’àmbit laboral i pel que fa específicament als ERTOS, cal revisar les mesures adoptades en matèria de Seguretat Social durant aquesta crisi. La no inclusió de la restauració i el comerç és un gran daltabaix.

11.       Inspecció de Treball. En els darrers mesos s’ha intensificat la tasca inspectora tot i el COVID. Cal continuar protegint el compliment de la Llei, però entenem que no es pot criminalitzar tot el sector i considerar-nos que hem comès frau en les nostres comunicacions...prou dificultoses han estat.

12.      Pagament ERTE. Encara hi ha gent que no ha cobrat les prestacions, s’ha reincorporat a la feina i ara tornarà a l’ERTE. Quines garanties tenen de cobrar quan toca?

13.      Legislar de forma clara evitant els problemes de interpretació de les normes amb la finalitat d’evitar la inseguretat jurídica

14.      L’Administració ha de facilitar l’accés de les pimes i autònoms als Fons Europeus. No estem preparats, i passaran de llarg.

La Concentració comptarà amb totes les mesures de seguretat i protecció.

Us esperem.

La Concentració es donarà per finalitzada a les 13:30h

Degut a la situació de pandèmia que estem patint cal extremar les precaucions i adaptar-nos a les mesures fixades per l’informe de 7 de setembre de 2020 del director de l’Agència de Salut Pública.

Es faran controls a l’entrada de Plaça Sant Jaume i es facilitarà gel i un flyer als assistents amb les normes a seguir per evitar contagis.

La Restauració és segura.

Daniel Brasé i Arnau

Gerent

FEDERACIO INTERCOMARCAL D’HOSTALERIA, RESTAURACIO I TURISME / FIHRT
www.laprensamagazine.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario